Основні реквізити бланк і формуляр документівЯкщо організація має відомче підпорядкування, то над найменуванням організації вказують скорочена або повне найменування вищестоящої організації. Таким чином, резолюція повинна включати в себе: прізвище, ініціали виконавця, зміст виконання (текст резолюції), термін виконання, підпис керівника, дату резолюції. Назва є на бланку або вдруковується угорі ліворуч. Усі наявні в обігу документи можуть бути згруповані за кількома ознаками: За найменуванням: листи, телеграми, телефонограми, довідки, заявки, службові записки, інструкції та ін. За походженням: службові (офіційні) й особисті. Засвідчувальний підпис виглядає наступним чином: Не слід писати «копія вірна», оскільки очевидно, що це — копія, а не оригінал. При побудові цих речень, треба пам’ятати, що найуживанішими є складні речення із сполучниками що, який, як­що, за умови, внаслідок того що, щоб, де, як. Код форми документа служить для прискорення передачі документованої інформації але каналах електронного зв’язку та скорочення можливих помилок і є елементом ідентифікації документа. Однак орел був символом не самодержавства, але російської державності. Кожен реквізит має бути розміщений у документі на постійному місці. Це робить документ зручним для зорового сприймання. Приклад: Додаток: Методичні рекомендації в 3 прим. На велику кількість додатків складають опис, а в самому документі після тексту зазначають: Додатки: згідно з описом на 67 арк.

Реквізити документів Refine

Скачать PDF: mp17.pdf

Похожие записи: